Salla Konference

Iliria

Formë-U: 70 persona
Tavolina te Rrethore: 160 persona
Teater: 200 persona
Siperfaqe: 315 metër katror

Skënderbeg

Formë-U: 30 persona
Tavolina te Rrethore: 45 persona
Teater: 60 persona
Surface: 80 metër katror

Marubi

Formë-U: 15 persona
Tavolina te Rrethore: 10 persona
Teater: 20 persona
Surface: 30 metër katror

Alipasha

Formë-U: 15 persona
Tavolina te Rrethore: 10 persona
Teater: 20 persona
Surface: 30 metër katror

Book a conference room by selecting the appropriate dates and number of people below.

Ju gjithashtu mund të plotësoni formularin e mëposhtëm për çdo pyetje:

    Scroll to Top